Yleisehdot

 • 1. Tietoa ostajasta

  Ostaja on Kulta365 Oy (2353334-4), joka markkinoi itseään, mutta ei muita pois sulkien, nimellä KULTAPISTE TM ja kotisivullaan WWW. KULTAPISTE. FI sekä myös yhteistyössä muiden kotisivujen ja tuotemerkkien kanssa, niin täysin omistamiensa kuin täysin yrityksestä erillisten kanssa. KULTAPISTE TM ostaa kotisivujensa ja yhteistyökumppaniensa kautta käytettyä kultaa ja hopeaa hienon kullan, korujen ja esineiden muodossa, sekä niin kutsuttua romukultaa. KULTAPISTE TM noudattaa toiminnassaan osin lain kohtaa käytettyjen tavaroiden kaupasta, osin Kuluttajaviraston säädöksiä liittyen kuluttajakysymyksiin. Sisäänostohinnat, korvaukset ja kulut perustuvat kulloinkin voimassaolevaan hinnastoon, joka on näkyvillä kotisivuilla tai joka vaihtoehtoisesti lähetetään asiakkaalle erityisesti elektronisesti sähköpostitse. Asiakkaan tulee lukea tässä esitetyt ehdot ja Kultapisteen kotisivuilta löytyvä informaatio. Nämä edellä mainitut muodostavat kokonaisuuden, jonka ehdoin ja edellytyksin KULTAPISTE TM:N kauppasopimus tehdään. Merkitsemällä, että on hyväksynyt yleisehdot asiakas vahvistaa omaksuneensa ehdot ja informaation KULTAPISTE TM:N kotisivuilla.

 • 2. Käsitteet

  Kulta365 Oy ostajan ominaisuudessa, seuraavassa ainoastaan nimityksellä KULTAPISTE TM, ostaa annettujen ehtojen mukaisesti käytettyjä kultaesineitä, jatkossa ainoastaan nimityksellä esine tai esineet, juridisilta tai fyysisiltä henkilöiltä ja kuluttajilta, joita jatkossa yhteisesti nimitetään asiakkaaksi. Kullan ostamispalvelua markkinoidaan muun muassa KULTAPISTE TM: N kotisivuilla ja erityisesti käsitteillä ostamme kaiken kultasi, myy kultasi, ostamme romukultasi tai myy romukultasi. Myydäkseen kultansa asiakas tilaa KULTAPISTE TM:N kotisivuilta niin sanotun kultakirjeen, joka sisältää sopimuskaavakkeen ja kultapussin. Kultakirje sisältää ennalta maksetun vastauslähetyksen, jota asiakas käyttää lähettääkseen esineen tai esineet KULTAPISTE TM:LLE.

 • 3. Ostosopimus

  KULTAPISTE TM ja asiakas tekevät sopimuksen asiakkaan KULTAPISTE TM:n kautta tilaamaa lomaketta käyttäen. Sopimus on sitova vasta sitten, kun asiakas on palauttanut kultasopimuksensa ja KULTAPISTE TM on sen vastaanottanut. KULTAPISTE TM pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä esineen tai esineiden ostosta, jos lähetys on vahingoittunut, avattu, manipuloitu tai jos se ei ole kunnolla kiinni. Samoin KULTAPISTE TM:llä on oikeus kieltäytyä esineen tai esineiden ostosta, jos ne eivät määrältään tai muodoltaan vastaa sitä, mitä asiakas on ilmoittanut kultasopimuksessa. Omistusoikeus siirtyy KULTAPISTE TM:lle sen myötä, kun esine tai esineet ovat saapuneet KULTAPISTE TM:lle. Kullan toimitus asiakkaalta Kulta365 Oy:lle voi kestää jopa viisi (5) päivää.

 • 4. Asiakas

  Asiakkaan tulee olla vähintään 18 -vuotias tehdäkseen ostosopimuksen KULTAPISTE TM:n kanssa. Asiakkaan tulee myös olla esineen tai esineiden laillinen tai laillistettu omistaja ja hänellä tulee olla oikeus sen vapaaseen käyttöön. Asiakkaalla on oltava suomalainen henkilötunnus ja hänen on oltava väestötietojärjestelmän mukaan Suomessa kirjoilla. Asiakkaalla on myös oltava suomalainen pankkitili.

 • 5. Vastuu esineiden katoamisesta

  KULTAPISTE TM ottaa vastuun ainoastaan kirjatuista lähetyksistä, jotka on lähetetty KULTAPISTE TM:lle esipainetulla ja ennakkomaksetulla postivakuutetulla kirjeellä, jonka asiakas on saanut KULTAPISTE TM:ltä tilaamansa kultakirjeen myötä. Vastuu rajoittuu Postin vakuuttamaan summaan, joka on enintään 1000 euron arvoon. Vastuu käsittää ainoastaan kultaesineet. Vahingoittunut tai kadonnut lähetys tulee ilmoittaa Postin reklamaatio-osastolle sekä KULTAPISTE TM:lle korvauksen saamiseksi. Asiakkaan tulee voida esittää alkuperäinen kuitti Postille jättämästään lähetyksestä. KULTAPISTE TM on edelleen vastuussa ainoastaan, jos asiakas on käsitellyt esinettä tai esineitä sen mukaisesti, mitä KULTAPISTE TM edellyttää kultasopimuksessaan, joka löytyy ohesta sekä kotisivultamme, katso myös kohta 3 yllä. KULTAPISTE TM:lle muulla tavoin kuin yllä olevalla tavalla lähetettyjä esineitä ei korvata koskaan ja asiakas ottaa itse riskin niistä lähetyksistä.

 • 6. Arviointi / Maksu

  Kun KULTAPISTE TM on määritellyt esineen tai esineiden arvon, lasketaan se ostosumma, jonka KULTAPISTE TM on valmis maksamaan esineestä tai esineistä. KULTAPISTE TM pidättää itsellään oikeuden kullan hinnan muutoksiin päivän aikana, johtuen kullan maailmanmarkkinahinnan jatkuvasta vaihtelusta. Kampanjatarjous 24 karaatin kullalle koskee ainoastaan ns. sijoituskultaa harkko muodossa ja on rajoitettu 25 grammaan Boliden kultaa sertifikaatin kera per asiakas.

  Hinta joka maksetaan Asiakkaalle perustuu kullan määrään, pitoisuuteen sekä kullan hintaan sen vastaanotto hetkellä.

  Maksu suoritetaan asiakkaan tilille kuluitta. Jotta KULTAPISTE TM voi suorittaa maksun asiakkaan tilille, asiakkaan tulee ilmoittaa pankkitilinumeronsa Kultakirjeen mukana olevaan kultasopimukseen tai vaihtoehtoisesti kirjautua ”Omille sivuilleni” ja ilmoittaa, mille pankkitilille siirto tapahtuu. Vaihtoehtoisesti asiakas voi ottaa yhteyttä KULTAPISTE TM:n asiakaspalveluun ilmoittaakseen tilitietonsa. Annetun tilinumeron tulee olla KULTAPISTE TM:llä silloin, kun KULTAPISTE TM arvioi kullan. Asiakkaan vastuulla on ilmoittaa oikea tilinumero ja clearing-numero. KULTAPISTE TM ei ole vastuussa väärin ilmoitetuista pankki- tai clearing- numeroista.

  Nopeusbonus on rajoitettu yhteen kirjeeseen asiakasta kohti kuuden kuukauden aikana.

 • 7. Hintatakuu

  KULTAPISTE TM:n hintatakuu on voimassa niissä tapauksissa, joissa asiakas voi kirjallisesti todistaa saaneensa tarjouksen korkeammasta grammahinnasta joltakin toiselta Internetissä toimivalta kultakauppiaalta. Hintatakuu ei päde koruihin tai muihin arvoesineisiin, joilla on muuta arvoa kuin kullan arvo, esimerkkinä mainittakoon (ei kuitenkaan ilman muiden tekijöiden merkitystä) design, valmistaja/merkki, historiallinen arvo, tunnearvo tai jokin vastaava arvo. Ilmoitettu hinta 24 K kultapitoisuudelle koskee ainoastaan niin kutsuttua sijoituskultaa Boliden kultaharkon muodossa ja on maksimissaan 25 grammaa siihen mukana kuuluvan todistuksen kanssa per henkilö. Sijoituskultaa suuremmassa määrässä kuin 25 grammaa pyydetään Asiakasta ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme.

  Hintatakuu ei koske mahdollisia vähennyksiä tai kuluja, jotka ovat asiakkaan maksamia ottaen huomioon esineen koon, luonteen tai mahdolliset arviointikulut, vaan ainoastaan hintaa, joka poislukien mahdolliset muut kustannukset, on ilmoitettu sisäänoston yhteydessä kotisivumme www.kultapiste.fi, tai muiden KULTAPISTE TM:n yhteistyötahojen kotisivujen kautta. Internetissä toimivalla kultakauppiaalla tarkoitetaan toimintaa, jota harjoitetaan ainoastaan Internetissä eli paikalliset kultakauppiaat eivät ole tämän hintatakuun piirissä. KULTAPISTE TM pidättää itsellään oikeuden, sen sijaan tarjota asiakkaalle korvauksen kullan hinnan erotussummasta, ja palauttaa kultaesineet asiakkaalle kohdan 7 mukaisesti.

 • 8. Palautus

  Mikäli asiakas ei hyväksy KULTAPISTE TM:n maksamaa hintaa, on hänen kolmen (3) pankkipäivän kuluessa siitä kun KULTAPISTE TM on arvioinut asiakkaan esineet ilmoitettava asiasta KULTAPISTE TM:lle puhelimitse tai sähköpostitse. Mikäli asiakas ei ole ilmoittanut tyytymättömyydestään kauppaan kolmen (3) pankkipäivän kuluessa, katsotaan kaupan toteutuneen maksetulla hinnalla ja KULTAPISTE TM voi sulattaa esineet tai muuten käsitellä kaupan kohteena olleet esineet haluamallaan tavalla. Asiakkaalla on näyttövelvollisuus kaupan perumisen tapahtumisesta sovitussa ajassa.

  Postiennakko lähetetään asiakkaan osoitteeseen, jossa hän on väestörekisteritietojen mukaan kirjoilla. KULTAPISTE TM:llä on oikeus periä käsittelymaksu asiakkaan esineen palauttamisesta. Tämä maksu tehdään kultapisteelle ennen lähetystä. Vakuutetuille palautuksille palautusmaksu on 19 EUR. Kaikki palautukset, jotka sisältävät arvometalleja palautetaan automaattisesti vakuutettuina 1000 EUR saakka. Jos palautuksesi koostuu ainoastaan esineistä, jotka eivät ole kultaa tai hopeaa, palautusmaksu on 9 EUR, sillä vakuutusta ei tarvita. Palautusmaksu on maksettava palautusajan puitteissa, joka on kolme (3) pankkipäivää esineiden vastaanottamisesta.

  Mikäli asiakas ei nouda postiennakkoa tulee asiakkaan suorittaa säilytyksestä lisämaksu KULTAPISTE TM:lle ennen esineen luovutusta tai palautusta. Noutamatta jääneistä lähetyksistä perittävän lisämaksun suuruus on maksimissaan 30 euroa, jonka tulee olla maksettu ennen uuden palautuksen tekemistä. KULTAPISTE TM:llä ei missään olosuhteissa ole vastuuta palautetuista lähetyksistä, ja jos esine tai esineet vahingoittuvat tai katoavat, ei KULTAPISTE TM ole korvausvelvollinen näistä menetyksistä.

  Omistus- ja käyttöoikeus Esineeseen joka postiennakkolähetyksen jälkeen palautuu Kultapiste™:lle siirtyy Kultapiste™:lle kokonaisuudessaan kun kolme (3) kuukautta on kulunut siitä lukien kun Esine saapui Kultapiste™ haltuun. Kultapiste™:lla ei ole missään olosuhteissa vastuuta palautetuista lähetyksistä mikäli Esine tai Esineet vahingoittuvat tai häviävät määräajan jälkeen.

  HUOMIOI! KULTAPISTE TM ei sitoudu palauttamaan kiviä tai helmiä. Jos asiakas toivoo saavansa kivet tai helmet takaisin, on hänen otettava yhteyttä KULTAPISTE TM:n asiakaspalveluun.

 • 9. Henkilöllisyys

  KULTAPISTE TM vahvistaa asiakkaan henkilöllisyyden hakemalla tietoja muun muassa matkapuhelin- ja teleoperaattoreilta ja luottotietoyrityksiltä. Asiakkaan kultasopimuksessa itsestään antamia tietoja verrataan muihin tietoihin, jotta henkilöllisyys voidaan vahvistaa.

 • 10. Esineiden tarkistus

  KULTAPISTE TM:llä on oikeus tarkistaa esineen tai esineiden aitous, määrä ja arvo. Tällaisen kontrollin toteuttamiseksi esineelle tai esineille voidaan tehdä kemiallisia ja teknisiä testejä. KULTAPISTE TM voi joutua purkamaan saamansa esineet osiin, jos niiden osien epäillään olevan muuta materiaalia kuin kultaa. Niiden Esineiden painosta, joiden täyteaineena on hartsi tai jokin muu vastaava, vähennetään yleensä 10-30 % riippuen esineen koosta. Vähennettävä määrä perustuu täyteaineen määrästä tehtyjen tutkimusten tuloksiin.

  KULTAPISTE TM ei vastaa mahdollisista vahingoista, esineen tai esineiden huonontumisesta tai arvon vähentymisestä tehdyn testin, osiin purkamisen ja tarkistamisen vuoksi. Jos esineen tai esineiden tarkistus antaa KULTAPISTE TM:lle syyn kyseenalaistaa sen aitous tai alkuperä, voi KULTAPISTE TM joutua purkamaan kaupan.

 • 11. Henkilötietojen muutokset

  Asiakas on velvollinen ilmoittamaan KULTAPISTE TM:lle viivytyksettä nimen, osoitteen tai puhelinnumeron muutoksista. Ilmoituksen tulee tapahtua kirjallisesti KULTAPISTE TM:lle osoitteeseen KULTA365 OY, PL 27, 00381 Helsinki.

 • 12. Henkilötierojen käsittely

  KULTAPISTEllä on oikeus kirjata sähköisesti tai muulla tavoin asiakirjaa asiakkaan kanssa koulutustarkoituksiin.

  Asiakkaan antamia henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja tietosuojasäännösten mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus tutustua henkilötietoihin, jotka on rekisteröity Kultapisteellä. Jos tiedot ovat virheellisiä, puutteellisia tai niitä ei enää sovelleta, asiakkaalla on oikeus pyytää tietoja oikaista tai poistaa.

  Asiakkaan henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin: tunnistaminen, sopimus aihioiden ja hallinto tehdä ja täyttää sopimus asiakkaan kanssa. Henkilötietoja käytetään myös noudattamaan Kultapisteen lakisääteistä velvoitetta sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Henkilökohtaisia ​​tietoja asiakkaana voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin asiakkaan ja Kultapisteen välillä jos asiakas on nimenomaisesti hyväksynyt tämän. Kultapiste voi jakaa asiakkaan henkilötiedot Poliisiviranomaisen kanssa edellä mainittujen tarkoitusten lisäksi sekä kaikissa oikeudelliseissa asiossa.

  Asiakas hyväksyy Kulta-sopimuksen, ja asiakas hyväksyy ehdot. Mikäli asiakas ei halua että henkilötietoja käytetään suoramarkkinointitarkoituksiin Kultapisteen ja asiakkaan välillä on ilmoitettava Kultapisteelle.

  Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy tästä.

 • 13. Evästeet

  Kotisivut sisältävät niin kutsuttaja evästeitä. Kun internet-selaimesi on asetettu sallimaan evästeet, hyväksyt samalla niiden käytön alla kuvatulla tavalla.

  KULTAPISTE käyttää niin sanottuja istuntopohjaisia evästeitä pystyäkseen parantamaan kotisivuilla vierailevien käyttäjäkokemusta seuraamalla muun muassa millä sivuilla vietät aikaa, ja mitkä sivut vaikuttavat mielestäsi kiinnostavilta. Evästetiedostoja voidaan myös käyttää mahdollisten kampanjakoodien ohjaamiseen sekä yleisten internet-tilastojen ylläpitämiseksi. Mikäli avaat uuden internet-selaimen, luo se samalla uuden istuntoevästeen. Saatamme myös käyttää evästeitä, jotka tallentuvat istunnon lopettamisen jälkeen. Näitä evästeitä voidaan käyttää muun muassa aikaisempien sivustovierailuidesi tarkastelemiseen. Evästeisiin ei kuitenkaan tallenneta mitään henkilötietoja tai muita yhteystietoja.

  Evästeiden tietoja voidaan käyttää KULTAPISTEEN palveluiden parantamiseksi, ja mahdollisten kohdistettujen mainosten ja erikoistarjousten tarjoamiseksi. KULTAPISTE ei luovuta evästeiden tietoja kolmansille osapuolille, ellei kyseessä ole saman konsernin yritys. Mikäli et halua hyväksyä evästeiden käyttöä, voit muuttaa internet-selaimesi asetuksia, jotta ne joko automaattisesti estävät evästeiden käytön tai automaattisesti ilmoittavat kyseisen internet-sivuston sisältävän evästeitä. Voit myös valita hyväksyväsi evästeet joiltain sivuilta ja kieltää ne toisilta. Selaimesi asetuksista voit myös poistaa aikaisemmin sinne säilöttyjä evästeitä. Lisätietoja löydät internet-selaimesi ohjeista.

 • 14. Viesti

  Viestin, jonka KULTAPISTE TM lähettää kirjeessä asiakkaalle, oletetaan saavuttaneen asiakkaan viimeistään seitsemän (7) päivää lähetyksestä, jos kirje on lähetetty siihen osoitteeseen, missä asiakas on kirjoilla tai viimeisimpään osoitteeseen, jonka asiakas on kirjallisesti ilmoittanut KULTAPISTE TM:lle.

 • 15. Väärinkäyttö

  KULTAPISTE TM tekee ilmoituksen kaikenlaisesta väärinkäytöksestä ja asiattomasta toiminnasta, myös väärinkäytöksen ja asiattoman toiminnan yrityksestä. KULTAPISTE voi joutua rekisteröimään tiedot väärinkäytöksistä tai asiattomasta toiminnasta erilliseen rekisteriin. KULTAPISTE TM:llä on oikeus tehdä ilmoitus poliisille väärinkäytöksistä, varastetun tavaran hallussapidosta, petoksesta tai petoksen yrityksestä.

 • 16. Tarkistussoitto

  KULTAPISTE TM:llä on oikeus tehdä tarkistussoitto (vastasoitto) asiakkaalle varmistaakseen muun muassa Kultakirjeen saapumisen asiakkaalle, tämän henkilöllisyyden ja/tai hinnan, jonka KULTAPISTE tarjoaa lähetetystä tavarasta sekä edelleen varmistaa annetut tiedot oikeiksi. KULTAPISTE TM:llä on edelleen oikeus nauhoittaa asiakkaan kanssa käyty keskustelu. Tarkistussoitto tapahtuu ainoastaan siihen puhelinnumeroon, jonka asiakas on ilmoittanut ja/tai hänellä on.

 • 17. Vastuun rajoitus

  KULTAPISTE irtisanoutuu vastuustaan liittyen kotisivuillaan esitettyihin tietoihin sekä kaikista niihin mahdollisesti liittyvistä puutteellisuuksista tai virheistä. KULTAPISTE ei myöskään ole vastuussa mahdollista vahingoista, joita voi aiheutua asiakkaalle, tai jotka liittyvät esimerkiksi sähkökatkoksiin tai muihin tietojärjestelmiin.

  KULTAPISTEen vastuu esineiden katoamisesta tai mahdollisesta vahingoittumisesta on rajoitettu näissä ehdoissa esitetyin tavoin. KULTAPISTE TM ei ole missään tapauksessa vastuussa epäsuorasta vahingosta. KULTAPISTE TM ei ole myöskään vastuussa vahingosta, joka johtuu suomalaisesta tai ulkomaalaisesta lain käskystä, kriisitapahtumasta, lakosta, sulusta, luonnonkatastrofista tai muusta vastaavasta olosuhteesta. Varaus lakon, sulun ja työnsulun suhteen on voimassa myös, jos KULTAPISTE TM on tällaisten konfliktitekojen kohteena tai tekee tällaisia konfliktitekoja.

 • 18. Kiistatilanteet

  Jos asiakas ja KULTAPISTE TM eivät pääse yhteisymmärrykseen, kiista tämän sopimuksen noudattamisesta tulee siirtää yleiselle tuomioistuimelle ratkaistavaksi. Helsingin käräjäoikeus on tällaisen tapauksen ensimmäinen vaihe.

 • 19. Rekisteriseloste

  Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

  1.    Rekisterinpitäjä

  Kulta365 Oy (y-tunnus: 2353334-4)

  PL 238
  00131 HELSINKI

  2.    Rekisteriasioista vastaava henkilö

  Kulta365 Oy

  Puh: 09 – 3158 1635

  S-posti: asiakaspalvelu@kultapiste.fi

  3.    Rekisterin nimi

  Kulta365 Oy:n (asiakassivusto muun muassa Kultapiste.fi) asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri.

  4.    Rekisterin käyttötarkoitus

  Henkilötietoja käsitellään Kulta365 Oy:n asiakassuhteen hoitamiseen ja asiakasviestintään sekä Kulta365 Oy:n liiketoiminnan ja asiakassuhteen kehittämiseen ja analysointiin. Edellä mainittuihin tarkoituksiin liittyen henkilötietoja voidaan käsitellä myös väärinkäytösten havaitsemiseksi ja selvittämiseksi sekä jatkotoimenpiteisiin saattamiseksi.

  Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää Kulta365 Oy:n ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä sen yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

  5.    Rekisterin sisältämät tiedot

  Rekisterissä käsitellään seuraavia Kulta365 Oy:n asiakkuuteen liittyviä tietoja:

  • etu- ja sukunimet
  • mahdollinen henkilötunnus
  • yhteystiedot, kuten posti- ja sähköpostiosoitteet sekä puhelinnumerot
  • pankkiyhteystiedot
  • palvelujen käyttämiseen liittyvät tiedot, kuten toimitetun kullan määrä ja siitä maksettu hinta sekä tilaus- ja maksutapahtumien ajankohdat
  • kuvaukset ja mahdolliset kuvat asiakkaan toimittamista esineistä
  • palautteet, reklamaatiot ja muu asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet
  • epäiltyihin ja havaittuihin väärinkäytöksiin liittyvät tiedot, kuten poliisiviranomaiselta saadut tiedot ja muut vastaavat tiedot, jotka ovat tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi, puolustamiseksi tai ratkaisemiseksi
  • tiedot suoramarkkinointiluvista ja -kielloista
  • asiakastapahtumien taltiot

  6.    Säännönmukaiset tietolähteet

  Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä väestötietojärjestelmästä ja muista vastaavista tietopalveluja tarjoavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä.

  7.    Tietojen luovutus

  Kulta365 Oy voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa, sisältäen mm. henkilötietojen luovuttamisen toimivaltaiselle viranomaiselle väärinkäytösten epäilytilanteissa. Rekisteristä voidaan luovuttaa tietoja Kulta365 Oy:n valikoimien yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen tällaista luovuttamista.

  Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin Kulta365 Oy huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

  8.    Rekisterin suojaus

  ATK:lle tallennetut rekisterin tiedot on suojattu palomuurein ja muin teknisin keinoin ja tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Pääsy tietokantoihin edellyttää henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista.

  Manuaalinen, rekisteritietoja sisältävä aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja tuhotaan tietoturvallisesti. Asiattomien pääsy tietoihin on estetty.

  9.    Tarkastusoikeus

  Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n nojalla oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjän osoitteeseen kirjallisesti ja omakätisesti allekirjoitettuna tai sitä vastaavalla tavalla varmennettuna.

  10.  Korjaus- ja kielto-oikeus

  Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

Täältä löydät yleisehtomme. Jotta niiden lukeminen olisi sinulle mahdollisimman helppoa, olemme jakaneet ehdot eri otsikoiden alle. Klikkaa plus-merkkiä, kun haluat tutustua tarkemmin kyseiseen aiheeseen.

Aikaa tilata:
Tim
00:
Min
00:
Sek
00

jotta lähetämme Kultakirjeesi jo tänään!
Tilaa ilmainen Kultakirjeesi

 • Rahat tililläsi 24 tunnin kuluessa arvioinnista

 • 3 päivän peruutusoikeus

 • Parhaitten kategoriassa

 • Ilmainen vakuutus ja postimaksu

Tilaa Kultakirje